Voorwaarden en diensten

 

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en AT Intelligent Systems Co.Ltd ( 'Bedrijf","we","us", Of"onze”), Betreffende uw toegang tot en gebruik van de op-ele.com website evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" -datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van enig recht om een ​​specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld en te hebben aanvaard van de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site nadat de herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen degenen die ervoor kiezen om de Site te openen vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van, staan ​​onder zeggenschap van ons of hebben een licentie voor ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale copyrightwetten, en internationale conventies. De inhoud en de merktekens worden op de site aangeboden "AS IS" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang heeft verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

 

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:  (1) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze gebruiksvoorwaarden na te leven; (2) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (3) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

 

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om niet:

 1. 1. Zonder schriftelijke toestemming van ons systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren.
 2. 2. Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie te leren, zoals gebruikerswachtwoorden.
 3. 3. De beveiligingsgerelateerde functies van de site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen afdwingen op het gebruik van de site en / of de inhoud op de site.
 4. 4. Minachting, bezoedeling of anderszins schade, naar onze mening, ons en / of de site.
 5. 5. Gebruik alle informatie die van de site is verkregen om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 6. 6. Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen in van misbruik of wangedrag.
 7. 7. Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.
 8. 8. Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.
 9. 9. Neem deel aan ongeoorloofde framing van of links naar de site.
 10. 10. Upload of verzend (of probeer te uploaden of over te dragen) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (continu posten van repetitieve tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de partij in de weg staat. Site of wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort het gebruik, functies, functies, bediening of onderhoud van de Site.
 11. 11. Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 12. 12. Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenvermelding van alle inhoud.
 13. 13. Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 14. 14. Verkoop of draag uw profiel anderszins over.
 15. 15. Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passieve of actieve informatieverzameling of transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1 × 1 pixels, webbugs , cookies of andere soortgelijke apparaten (ook wel "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms" genoemd).
 16. 16. Interfereren met, verstoren of een buitensporige last creëren op de site of de netwerken of diensten die op de site zijn aangesloten.
 17. 17. Onze medewerkers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de site lastig vallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 18. 18. Probeer alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 19. 19. Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 20. 20. Ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site omvat of op een andere manier vormt.
 21. 21. Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruikt, start, ontwikkelt of distribueert u een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Site , of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
 22. 22. Gebruik een inkoper of inkoper om aankopen te doen op de site.
 23. 23. Maak ongeautoriseerd gebruik van de site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden, of gebruikersaccounts te creëren op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 24. 24. Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en / of de inhoud op een andere manier voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

 

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, indienen, posten, weergeven, verzenden, uitvoeren, publiceren, verspreiden, of inhoud en materiaal naar ons of op de Site uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

 1.  De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
  2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op een manier die door de site wordt overwogen en deze gebruiksvoorwaarden.
  3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op welke manier dan ook. door de site en deze gebruiksvoorwaarden.
  4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
  5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
  6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
  7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
  8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse mensen te promoten.
  9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
  10. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
  11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt ​​van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
  12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
  13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
  14. Uw bijdragen zijn niet in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in beëindiging of opschorting van uw rechten om de site te gebruiken.

 

BIJDRAGE LICENTIE

Door uw Bijdragen op een deel van de Site te plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig -betaald, wereldwijd recht en licentie voor hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, onthullen, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, cachegeheugen, openbaar uitvoeren, publiekelijk weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (in geheel of gedeeltelijk), en dergelijke Bijdragen (inclusief, zonder beperking, uw imago en stem) te verspreiden voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van dergelijke Bijdragen voor te bereiden of in andere werken op te nemen, en en autoriseren van sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend of hierna ontwikkeld is, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, zoals van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn gesteld in uw Bijdragen.

We hebben geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die door u op enig gebied op de site zijn verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en om ons te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

 

We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om Bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

 

MIDDELEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel bij u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht in uw Inzendingen.

 

WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links naar andere websites ("websites van derden") bevatten (of u kunt er via de site naartoe worden gestuurd), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site worden geopend of voor geplaatste inhoud van derden. op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevend gedrag, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar, of het gebruik of installatie toestaan ​​van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer gelden. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te lezen, inclusief praktijken voor privacy en gegevensverzameling, van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of die betrekking heeft op alle toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via websites van derden, worden gedaan via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet goedkeuren en u zult ons vrijwaren van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien dient u ons te vrijwaren van door u geleden verliezen of schade aan u toegebracht met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

 

SITE BEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang weigeren, de beschikbaarheid beperken of de beschikbaarheid van (of voor zover technologisch haalbaar) uw bijdragen of een deel daarvan uitschakelen; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, het verwijderen van de site of het anderszins uitschakelen van alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op een of andere manier een last vormen voor onze systemen; en (5) het anderszins beheren van de site op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

 

PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Bekijk onze Privacy Policy: . Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in __bij-ele.____.

 

INBREUKEN OP AUTEURSRECHT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens (een "Melding"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een wezenlijke verkeerde voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

 

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON VOOR WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEINDIGEN OF VERWIJDEREN ELKE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONZE EIGEN DISCRETIE GEPLAATST HEBT.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een nep- of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

 

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens downtime of onderbreking van de site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te verstrekken.

 

GESCHILLENBESLECHTING

 

Bindend besluit

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende bindende arbitrage: (a) alle geschillen die bedoeld zijn om de intellectuele eigendomsrechten van een partij af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een ​​geschil te beslechten dat onder dat deel van deze bepaling valt dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd en een dergelijk geschil zal worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de genoemde rechtbanken. jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

 

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt is tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, zal (a) geen arbitrage worden gecombineerd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om enig geschil op basis van class action te beslechten of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of autoriteit om enig Geschil namens het grote publiek of andere personen in een vermeende representatieve hoedanigheid te brengen.

 

Uitzonderingen op arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende bindende arbitrage: (a) alle geschillen die bedoeld zijn om de intellectuele eigendomsrechten van een partij af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een ​​geschil te beslechten dat onder dat deel van deze bepaling valt dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd en een dergelijk geschil zal worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de genoemde rechtbanken. jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

 

CORRECTIES

Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE LINKS AAN DE SITE EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANAF DE SITE, (5) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJANPAARDEN OF ZOALS DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE, EN / OF ( 6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN IEDERE INHOUD EN MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN IETS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, AANVAARDEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GECONTROLEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE, GEGEVEN IN ANDERE EN ADVERTENTIEVERMOGEN EEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, DIENT U UW BESTE OORDEEL TE GEBRUIKEN EN WAAR PAS OP TE OEFENEN.

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGELIJKE, EXPLICIETE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEWORDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT IETS MET HET HIERIN BEVATTE TEGENGESTEL, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT DE MINSTE VAN HET BEDRAG DAT DOOR U AAN ONS IS BETAALD. BEPAALDE WETTEN VAN DE STAAT VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

 

VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.

 

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u hebt ondernomen via de site. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U GAAT ERMEE AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEVOLGD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

 

DIVERSE

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling beschouwd als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons ontstaan ​​als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdediging die u mogelijk heeft op basis van het elektronische formulier van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

 

NEEM CONTACT OP 

Om een ​​klacht met betrekking tot de site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:

AT Intelligent Systems Co.Ltd

Paidong Industriezone Qiligang, Yueqing City, provincie Zhejiang, China.

Telefoon: + 86-15325075111 

Fax: + 86-577-62676885

verkoop@at-ele.com